อบต.พุทธบาท เรื่องติดตามผลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนชุมชน

องค์การบริหารตำบลพุทธบาท ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ในชุมชน เพื่อรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัด ในการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ทั้งนี้ ยังได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนถึงวิธีการจัดทำถังขยะ
เปียก ประโยชน์ในการจัดทำถังขยะเปียก และรณรงค์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ และนำขยะเปียกที่ได้จากครัวเรือนทั้งเศษอาหารและขยะเปียกอื่นๆ ไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ลดภาวะโลกร้อน ต่อไปค่ะ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/