ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์