อบต.พุทธบาท บรรทุกน้ำอุปโภคออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และประสบปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายติธานันท์ จันทะวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงาน นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคออกพื้นที่ เพื่อบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนภายในหมู่ 25 บ้านเนินต้อง และหมู่ 8 บ้านผาทอง ตามที่มีการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา อบต.พุทธบาท จึงเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้ง 2 หมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/