คณะผู้บริหาร

นายสมเดช ธรรมมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 081-475-7813

นางอาภรณ์ ธรรมมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 089-704-0461

นายฉ่ำ เมืองเดช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 091-146-0910

นายเสน่ห์ แก้วแกมทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
087-209-0817

นายมานัส เสนานุช

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
088-1464393

ข้ามไปยังทูลบาร์