หัวหน้าส่วนราชการ

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 056761559 ต่อ 17

นางสาวธนพร ใหญ่วงษ์

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน 056761559 ต่อ 19

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน 056761559 ต่อ 17

นายอนุสรณ์ ด้วงโต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน 056761559 ต่อ 14

นางสาวณิชนันทน์ ยาแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน 056761559 ต่อ 16

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
สายด่วน 056761559 ต่อ 17

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/