อบต.พุทธบาท จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง คณะครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนตำบลพุทธบาท ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้รู้ถึงบทบาท สิทธิหน้าที่ของตน ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ มีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม และมีความสนุกสนาน ช่วยพัฒนาศักยภาพ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งมีกิจกรรมการละเล่นมากมาย อาทิ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ การแข่งขันเกมและตอบปัญหา จับสลากแจกของรางวัลมากมาย ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม สนุกสนาน ประทับใจทั้งเด็กๆ และผู้ปกครอง ในโอกาสเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้โอวาทแก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ให้ช่วยกันส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ดังคำขวัญวันเด็ก “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เพราะพวกเขาคืออนาคตของชาติ ให้เขาเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/