ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/11/2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙
29/10/2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
29/10/2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
21/05/2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
21/05/2562

ข้ามไปยังทูลบาร์