อบต.พุทธบาท ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช)

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) เพื่อถวายพระราชกุศลเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชนแดน นำโดย นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พุทธบาท ข้าราชการ พนักงานจ้างและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสดุดี แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานถึง 43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น

ข้ามไปยังทูลบาร์