คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกสำรวจข้อมูลและปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้ามไปยังทูลบาร์