ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567

ข้ามไปยังทูลบาร์