ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีป้ายประจำปี 2567

ข้ามไปยังทูลบาร์