อบต.พุทธบาท ต้อนรับ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ่อไทย เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน(Ground Water Bank )

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีโอกาสต้อนรับ นายศิลา สินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ภายในบริเวณอบต.พุทธบาท ทั้งธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หรือ รูปแบบรางระบายน้ำไร้ท่อ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมขัง เพราะช่วงฤดูฝนแบบนี้จะมีมวลน้ำจำนวนมากไหลทิ้งไปตามธรรมชาติ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้เหมือนกับการฝากน้ำไว้กับดิน แล้วค่อยนำเอากลับมาใช้ เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้น้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดปริมาณน้ำท่วมขัง และก่อเกิดความชุ่มชื้นต่อภาคเกษตรกรรมด้วย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ่อไทย กล่าวว่า “เมื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและองค์ความรู้แล้ว จะนำไปขยายผล นำชุมชนขับเคลื่อน ขยายเครือข่าย ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดน้ำแบบบูรณาการ ทั้งระบบต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์