อบต.พุทธบาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายสง่า อิ่มอุรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566” ณ โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) โดยมี อำเภอชนแดน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเดินรณรงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการทำความดี ด้วยจิตสาธารณะหรือจิตอาสาประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และประชาชนในพื้นที่ เกิดประโยชน์สุขของชุมชม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์