อบต.พุทธบาท จัดทำ”โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ใน “โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” พร้อมด้วย นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน นางวิไลพร พาตา รองปลัดเทศบาลตำบลชนแดน สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเด็กที่จมน้ำ เสริมทักษะให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ กับมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กเล็ก ๐-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ชมวีดีทัศน์ให้ความรู้ การป้องกัน เด็กจมน้ำของกรมอนามัยฯนอกจากนี้ ยังมีหลักการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบ CPR ตลอดจนเทคนิคการช่วยเหลือคนจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น ให้กับข้าราชครู ผู้ดูแลเด็ก โดยทีมวิทยากร “ผู้ก่อการดี MERIT MAKER ชนแดนร่วมใจ” ณ บริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชนแดน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/