อบต.พุทธบาท ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการประเภท 4 (ทางจิตใจหรือพฤติกรรม) กรณีญาติต้องการนำกลับมาอุปการะดูแล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10:30 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน หมู่ 5 บ้านหนองตาด เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี นายหานณรงค์ จันทวี ซึ่งเป็นผู้พิการประเภท 4 (ทางจิตใจหรือพฤติกรรม) ได้เร่ร่อนหายจากที่อยู่อาศัยไปร่วม 4 ปี เจ้าหน้าที่ได้พบตัวและอยู่ในความดูแลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว นางแวง จันทวี บ้านเลขที่ 176/1 หมู่ 5 ซึ่งเป็นญาติของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้ประสานขอให้จังหวัดช่วยดำเนินการนำตัวมาส่ง ณ ที่อยู่อาศัยเดิม อบต.พุทธบาท ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความพร้อมของครอบครัว ที่อยู่อาศัย และสัมพันธภาพในการรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลับมาอุปการะดูแลต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/