อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา พร้อมด้วย นายเด่นณรงค์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ สจ.แววตา บุญเกตุ นายสง่า อิ่มอุรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลพุทธบาท โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อสม. ต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับปัสสาวะให้กับผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำรงชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ ติดตามรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียง ให้เกิดภาวะอารมณ์ที่แจ่มใส รู้สึกว่าตนไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคมแต่อย่างใด เพื่อเป็นแนวทางให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในระยะยาวต่อไป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/