อบต.พุทธบาท นำทีมวิทยากรเข้าร่วม “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์” รุ่นที่ 2 ณ วัดสันติสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากร ภายใน “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์” รุ่นที่ 2 ณ วัดสันติสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุดไร ดำเนินงานโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชนแดน (ศอ.ปส.อำเภอชนแดน) ซึ่งภาคเช้า เป็นการสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สันทนาการ ละลายพฤติกรรม และรับฟังการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดยาเสพติด เพื่อเสริมทักษะการป้องกันการกลับไปติดยาซ้ำ” ส่วนภาคบ่าย เข้าสู่ช่วงของการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ติดยาเสพติดเกิดขวัญกำลังใจ พัฒนาแนวคิด ภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถกลับตัวเข้าสู่สังคมได้ตามปกติ โดยมีชุดครูฝึกและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้อนรับ ดูแลและอำนวยความสะดวก ให้แก่คณะวิทยากรเป็นอย่างดี

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/