อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพบ้านของผู้พิการ 2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุง การซ่อมแซม ต่อเติมสภาพบ้านของผู้พิการ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร นางจันลา คำหนาหนัก หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ นางสาวอาริสา มาอุไร หมู่ 19 บ้านมะค่างาม นายวิโรจน์ จันทร์ประธาตุ นายสมโภช ทศพงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด และ นางสมภาร บัวระพา หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงงานบริการของรัฐและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และให้คำปรึกษาแนะนำคนในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/