อบต. พุทธบาท ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วัน อันตราย) 2566

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายเด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของตำบลพุทธบาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน “โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566” (7 วัน อันตราย) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 รวม 2 จุดคือ บริเวณที่ทำการกำนันตำบลพุทธบาท หมู่ 24 บ้านเนินไพร ป้อมยามอปพร. หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน พร้อมออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชน จุดระวังอันตรายในการเดินทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พโดยทั้ง 2 จุด มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้บริการกับพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวตลอดช่วงสงกรานต์นี้ ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละตนเอง และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม บูรณาการร่วมกันดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ในแต่ละจุดตรวจ จุดบริการ ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังมา ณ โอกาสนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/