ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทใสสะอาด 2566” และ “งดรับงดให้” ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้ามไปยังทูลบาร์