ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์