อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรม “พลังชุมชนปลอดบุหรี่” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม “พลังชุมชนปลอดบุหรี่” ประจำปี 2565 เดินหน้ารณรงค์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ภายในหน่วยงานได้เรียนรู้ ถึงอันตราย รู้จักพิษภัย และลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ รวมถึงผู้ค้า และประชาชนภายในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้ตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ จนนำไปสู่การ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เมื่อตัวเองสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วก็สามารถที่จะชักชวนให้บุคคลรอบข้าง ตลอดจนคนในชุมชนสามารถเลิกบุหรี่ตามไปด้วย หรือ ป้องกันไม่ให้คนในครอบครัว ประชาชน ไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และภายในชุมชนก็จะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ในโอกาสเดียวกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ทำประกาศในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการควบคุมการผลิตยาสูบ และการคุ้มคตรองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 3 แห่ง โรงเรียน  วัด ร่วมประชาสัมพันธ์ติดป้ายรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/