องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดทำ โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำ”โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตามชุมชนหมู่ ๓ บ้านน้ำลัด หมู่ ๑๑ บ้านถ้ำเขาเครือ และหมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติและได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง  อบต.พุทธบาท จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพุทธบาท นำสุนัขและแมวของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดได้ ตามวันและเวลาที่นัดไว้ ให้บริการทุกท่านฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้ามไปยังทูลบาร์