อบต.พุทธบาท สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

สรุปผลการจัดทำโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 28 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฟังความคิดเห็น ดังนี้

หมู่ที่ 1  จำนวน 41 คน , 

หมู่ที่ 2  จำนวน 50 คน ,

หมู่ที่ 3 จำนวน 46 คน ,

หมู่ที่ 4 จำนวน 40 คน ,

หมู่ที่ 5 จำนวน 43 คน ,

หมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ,

หมู่ที่ 7  จำนวน 55 คน ,

หมู่ที่ 8  จำนวน 40 คน ,

หมู่ที่ 9  จำนวน 45 คน ,

หมู่ที่ 10  จำนวน 48 คน ,

หมู่ที่ 11  จำนวน 43 คน ,

หมู่ที่ 12  จำนวน 38 คน ,

หมู่ที่ 13  จำนวน 51 คน ,

หมู่ที่ 14  จำนวน 32 คน ,

หมู่ที่ 15  จำนวน 39 คน ,

หมู่ที่ 16  จำนวน 47 คน ,

หมู่ที่ 17  จำนวน 49 คน , 

หมู่ที่ 18  จำนวน 55 คน ,

หมู่ที่ 19  จำนวน 46 คน,

หมู่ที่ 20 จำนวน 43คน ,

หมู่ที่ 21  จำนวน 44 คน ,   

หมู่ที่ 22  จำนวน 35 คน ,

หมู่ที่ 23  จำนวน 49 คน ,

หมู่ที่ 24  จำนวน 46 คน , 

หมู่ที่ 25  จำนวน 59 คน ,    

หมู่ที่ 26  จำนวน 41 คน ,

หมู่ที่ 27  จำนวน 48 คน ,

หมู่ที่ 28  จำนวน 45 คน ,

โดยประชาชนที่เข้าร่วมร้อยละ 90 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะนำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปประกาศให้ประชาชนทราบและนำไปใช้บรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/