อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดประชุม “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อขับเคลื่อน “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน” โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุม และได้มอบนโยบาย แนวทาง คำแนะนำต่างๆ พร้อมลงมือทำหลุมถังขยะเปียก แต่ละขั้นตอน บริเวณจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะเปียก (คิกออฟ) ซึ่งมี นางสาวสาริณี นานุกุล ปลัดอำเภอประจำตำบลพุทธบาท เป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลพุทธบาท ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เข้าร่วมทีมปฏิบัติการ นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการทำถังขยะเปียก พร้อมลงพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือน รวม 28 หมู่บ้าน ในโอกาสนี้ อบต.พุทธบาท ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งผฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต อสม. ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การจัดการ “ขยะอินทรีย์หรือ ขยะเปียก” ภายในครัวเรือน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ขับเคลื่อนการลดปริมาณและการคัดแยกขยะเปียก ร่วมกันรณรงค์และขยายผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบูรณาการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์