อบต.พุทธบาท ต้อนรับการตรวจเยี่ยม”โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ สวนพันธุกรรมพืช เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนิน “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของครัวเรือน ภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท ตามแผนปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยมี นายอัครพล คงสอน ท้องถิ่นอำเภอชนแดน นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท นายสง่า อิ่มอุรัง ผอ.กองการศึกษา นางนงเยาว์ ทองจันทร์ ผอ.กองคลัง นางอมรรัตน์ เสนานุช ผอ.กองสาธารณสุขฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ตรวจเยี่ยม รับฟังข้อแนะนำแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะเปียกในชุมชน หมู่บ้าน ทำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ ส่วนกิจกรรมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ครบทุกครัวเรือน ในโอกาสเดียวกัน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้สาธิตการทำหลุม-ถังขยะเปียก ไว้ภายในหน่วยและเดินทางเข้าเยี่ยมชุมชนที่ดำเนินการทำถังขยะเปียกไว้ ช่วยกำจัดขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ เกิดน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์กับต้นไม้ และพืชผัก นอกจากนี้ คณะตรวจเยี่ยมฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งได้รวบรวม เพาะปลูกพืชผักสวนครัว พันธุ์พืชสมุนไพรหายาก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่นต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/