อบต.พุทธบาท จัดทำ โครงการรู้จักเลือก รู้จักใช้ ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมู่ 22 บ้านอ่างหิน)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 22 บ้านอ่างหิน นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำ “โครงการรู้จักเลือก รู้จักใช้ ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์” ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ได้อย่างปลอดภัย ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อยา อาหารเสริม ที่สะอาดปลอดภัย ต่อสุขภาพ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ มากแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชนแดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ และร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฏหมายภายในชุมชน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากอันตราย และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/