อบต.พุทธบาท ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ของ 2 อำเภอ ชนแดน-วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้จัดทำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ธิดาประจำต้นเทียน เข้าร่วม “งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 21” บริเวณตลาดเทศบาลตำบลดงขุย โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด “งานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565” ของ 2 อำเภอ คือ อำเภอชนแดน และ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งงานประเพณีดังกล่าว ทั้ง 2 อำเภอ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อสร้างพลังศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญและร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ให้คงอยู่สืบไป ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จของพี่น้องชาวอำเภอชนแดน และ อำเภอวังโป่ง พร้อมทั้งมีหลายๆภาคส่วน หน่วยงานต่างๆ ก็ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนขบวนแห่เทียนพรรษาของอบต.พุทธบาท มาในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชาวบ้าน พร้อมป้ายรณรงค์ต่างๆ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมา ต้องงดกิจกรรมดังกล่าวลง แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มเบาบางลง จึงมีการจัดกรรมขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้การจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 นี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ขบวนแห่มีความสวยงาม บรรยากาศคึกคัก และดูยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ข้ามไปยังทูลบาร์