อบต.พุทธบาท ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อ นำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ด้วยผ้าไหม ผ้าไทยพื้นถิ่น หรือ ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรมทีมวิทยากร พร้อมเชิญชวนบุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงานภาคีการพัฒนา กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น อบต.พุทธบาท มีความยินดีในการเป็นวิทยากร แนะนำ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อช่วยกันขยายผลต่อในพื้นที่ต่างๆ โดยให้มีสีและขนาดที่แตกต่างกันไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนัก ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ในการส่งเสริมสนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย ใช้ของไทย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ข้ามไปยังทูลบาร์