อบต.พุทธบาท ร่วมกับ กลุ่มบทบาทสตรี จัดทำและเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 “

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ กลุ่มบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอชนแดน นายนาวิน สังฆมาตร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะวิทยากร ร่วมพบปะพูดคุยเป็นขวัญกำลังใจ ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ สมาชิกบทบาทสตรีและกลุ่มพลังจิตอาสา ผู้ที่สนใจ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ด้วยเศษผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จำนวน 199 ตัว โดยมีขนาดและสีสันสวยงามหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไทยซึ่งสูญหายไปกว่า 70 ปี ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย

ข้ามไปยังทูลบาร์