อบต.พุทธบาท มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำโครงการ “ช่วยเหลือฟื้นฟู ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ” (กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นผู้มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายเจษฎาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 14 บ้านโค้งผักชี เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่กักตัวติดเชื้อโควิค-19 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด และยังช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้เกิดขวัญกำลังใจและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/