อบต.พุทธบาท ต้อนรับสำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน และ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลพุทธบาท

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (7 วันอันตราย) หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการต้อนรับ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน และ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่เข้าตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการเฝ้าเวรยามช่วง 7 วันอันตราย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแล อำนวยความสะดวก บริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สัญจรกลับภูมิลำเนา โดยจุดตรวจดังกล่าวเป็น 1 ใน 2 จุดตรวจของตำบลพุทธบาท นอกจากนี้ ได้นำเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ขนม อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน มอบให้กับเจ้าหน้าที่อปพร. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ที่อยู่เวรร่วมกัน ณ จุดบริการประชาชนตำบลพุทธบาทด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอขอบพระคุณ ทั้ง 2 หน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์