อบต.พุทธบาท ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเกียรติบัตรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ด้านการปฏิบัติงาน (สหกรณ์ดีเด่น) ด้านสมาชิก (กรรมการดีเด่นและบุคลากรดีเด่น) ทั้งนี้ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ บุคลากร และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/