กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและสำรวจติดตามข้อมูลของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม อบต.พุทธบาท พร้อมด้วย พนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นหมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ เพื่อสำรวจติดตามข้อมูลแบบรายงานของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐพึงจัดให้ วางแผนเตรียมความพร้อมในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา เป็นการให้โอกาสกลับมาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ กองสวัสดิการสังคม จึงทำการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม จัดเก็บข้อมูล สอดส่องดูแล สร้างหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ผู้พ้นโทษได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/