ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์