คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข้ามไปยังทูลบาร์