ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลออกจากราชการเนื่องจากเสียชีวิต

การเสียชีวิต

ข้ามไปยังทูลบาร์