อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง(สุนัข/แมว)ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรคโรคพิษสุนัขบ้า 2564

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานให้อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนได้ทราบและเตรียมจับสัตว์เลี้ยงไว้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ เพื่อทำการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งภายในหมู่ที่ 23 มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน มีจำนวนกว่า 400 ตัว เป็นการปูพรมฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวมายังคน เสริมสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้องอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์