อบต.พุทธบาท เร่งแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค บริการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำอุปโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม และในวันที่ 1 เมษายน 2564 นำน้ำอุปโภคบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนหมู่ 5 บ้านหนองตาด หมู่ 25 บ้านเนินต้อง (วัดเนินต้อง) อบต.พุทธบาท มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ เพราะระยะนี้สภาพอากาศแห้งแล้ง ส่งผลกระทบกับประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เน้นกำชับพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยมีการเติมน้ำใส่รถบรรทุกน้ำไว้ตลอด พร้อมออกแจกจ่ายน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง ตามที่ผู้นำหมู่บ้าน หรือประชาชนได้มีการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนของทุกๆปี แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านจะเริ่มเหือดแห้ง ประกอบกับพื้นที่ตำบลพุทธบาทเป็นที่ราบสูง เชิงเขาสูง ส่งผลให้ประชาชนหลายๆครัวเรือนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และประสบปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ สามารถแจ้งยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผ่านผู้นำหมู่บ้านเข้ามาได้ อบต.พุทธบาท ก็จะดำเนินการดูแล อำนวยความสะดวก พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง วอนขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/