งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง และวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่นำน้ำอุปโภคไปบริการแจกจ่ายประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ ตำบลพุทธบาท โดยเจ้าหน้าที่เติมน้ำใส่ภาชนะให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เนื่องจากระยะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนชาวบ้านจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งบางพื้นที่เป็นที่ราบสูง แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มเหือดแห้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อบต.พุทธบาท จึงได้เร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายบริการ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งทันที อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผ่านผู้นำหมู่บ้านเข้ามาได้ อบต.พุทธบาท ก็จะดำเนินการดูแล อำนวยความสะดวก พร้อมออกบริการช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง วอนขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์