อบต.พุทธบาท ต้อนรับคณะศึกษาดูงานใน”โครงการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต.หนองแจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยประธานสภา นายสุวิช พรมมะลิหอม นางสาวภัสดา คำสุนทร ปลัดอบต.หนองแจง (ปฏิบัติหน้าที่นายก) นำคณะสมาชิกสภา พนักงาน เข้าศึกษาดูงานตาม “โครงการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต.หนองแจง ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank) ทำดีเพื่อแผ่นดิน ให้การต้อนรับแบบอบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สรรค์สร้างความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ตามศาสตร์พระราชาในหลักการบริหารจัดการน้ำ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ต่อด้วยเรื่องของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่เป็นสาระสำคัญ ในโอกาสเดียวกัน คณะศึกษาดูงานยังได้ร่วมแรงร่วมใจลงมือทำบ่อสาธิตธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ศึกษาเรียนรู้ ดูฐานเรียนรู้ต่างๆภายในบริเวณสำนักงาน นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมไร่ดวงตา หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ ซึ่งเป็นสวนอินทผลัมขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง มีพื้นที่ปลูกประมาณ 6,000 ต้น โดยมีนายกประมวน ดวงตา เจ้าของไร่ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงความเป็นมาแรงบันดาลใจ ตลอดจนหลักของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำสวน จากนั้น คณะศึกษาดูงานอบต.หนองแจง ได้เดินทางไปกราบสักการะบูชา รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง และ รูปหล่อโลหะหลวงพ่อทบที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/