ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564

การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์