อบต.พุทธบาท ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน และประชาคม ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดย สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่ อบต.พุทธบาท เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ณ จุดประชุมประชาคมหมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยตูม หมู่ 25 บ้านเนินต้อง หมู่ 15 บ้านหนองเล้าไก่

ข้ามไปยังทูลบาร์