อบต.พุทธบาท ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน จาก อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวนประมาณ ๓๐ คน จาก อบต.ตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอมรรัตน์ เสนานุช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดทำ “โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่่มศักยภาพการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ทำดีเพื่อแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะฯ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยทั้งหมดได้เข้ารับฟังการบรรยายถึงองค์ความรู้ ตามศาสตร์พระราชา ในหลักการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง ๒ ระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายด้านต่อชุมชน เช่น ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำสกปรก ช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น เป็นการกักเก็บ สะสมน้ำไว้ใต้ดิน เมื่อเราต้องการใช้ก็สามารถนำขึ้นมาใช้ได้ ที่สำคัญเป็นการสร้างเตรือข่าย ร่วมด้วยช่วยกัน ขยายผล ขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เห็นความสำคัญของน้ำ รู้จักการฝากน้ำไว้ใต้ดิน เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ เสมือนการออมหรือกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้ง สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ภายในท้องถิ่นท้องที่ ด้วยวิธีดักอุ้มน้ำในช่วงน้ำหลากหรือฤดูฝน ลงไปเก็บไว้ในธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์