อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาดตามมาตรการ 5 ส

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรช่วยกันรักษาความสะอาด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่เดินทงมาติดต่องาน หรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมา และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน โดยนำมาตรการ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มาใช้เพื่อให้เกิดความสวยงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เกิดความประทับใจ มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี เกิดขวัญกำลังใจที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ นอกจากกิจกรรม 5 ส การปรับปรุงภูมิทัศน์ของอบต.พุทธบาท ยังนำหลัก 3 เก็บ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day พนักงานช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในทุกๆวันพุธ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความสามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจดูแลสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หลีกเลี่ยงและป้องกันเชื้อโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่างๆได้อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์