อบต.พุทธบาท เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน ปี 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช  ธรรมมา  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประกาศแจ้งเตือนผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ไฟป่า หรืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวตำบลพุทธบาท งดการเผาป่า จุดไฟเผา เพื่อหาของป่า เผาวัสดุทางการเกษตร เผาขยะ กิ่งไม้ หญ้าแห้งหรือเศษวัชพืชต่างๆ รวมทั้งการทิ้งก้นบุหรี่ไว้ริมทาง ริมถนน อาจทำให้เกิดไฟ เป็นเพลิงไหม้ ขยายวงกว้าง ลุกลามไปตามกระแสลมกระโชกอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพราะเกิดเหตุซ้ำซ้อนหลายพื้นที่ และออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงกันตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน ฉะนั้น เพื่อช่วยกันสอดส่อง ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไหม้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร แหล่งเพาะปลูกของประชาชนที่อาจได้รับความเสียหาย ขอฝากประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทาง เตือนภัยประชาชนชาวตำบลพุทธบาท พื้นที่ใกล้เคียง โปรดตระหนักถึงผล กระทบและความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวต่อว่า วอนหยุดเผา “มือเผา” ทั้งหลาย การเผาหญ้า ตอซังฟางข้าว ขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดนั้น หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่น จุดไฟแล้วไม่ดูแล ปล่อยให้ไฟลุกลามจนเพื่อนบ้านต้องเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟ เพราะลุกลามยากต่อการควบคุม ถือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ โปรดแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือเบื้องต้น และพูดช้าๆ ระบุชื่อ ชื่อสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งให้ชัดเจนด้วย  แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-761559  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/