กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ในสถานที่ทำงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสมเดช ธรรมมา นายก อบต.พุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัด อบต.พุทธบาท และ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก สมาคมกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ในสถานที่ทำงานและชุมชน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์