ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันไฟป่าและประหยัดน้ำช่วงฤดูแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งอาจจะไม่ทันท่วงที เนื่องด้วยสภาพอากาศแห้งแล้งก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า จากการเผาป่า เผาไร่ ในการทำเกษตร จึงทำให้รถขนส่งน้ำจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำให้การส่งน้ำไปยังหมู่บ้านและหลังคาเรือนที่ร้องขอเป็นไปอย่างล่าช้า  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และประสานขอความร่วมมือในการขุดเจาะบ่อบาดาลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป   หากท่านใดไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อได้ที่  โทร 056-761559  หรือ แจ้งได้ที่ ฝ่ายงานธุรการ สำนักปลัด ได้ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/