วันสถาปนา อบต.พุทธบาท จัดตั้งครบ ๒๔ ปี

เมื่อวันที่ ๒​ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ครบรอบวันสถาปนา อบต.พุทธบาท จัดตั้งครบ ๒๔ ปี (๒ มีนาคม) ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมาพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญกำลังใจ ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความสามัคคี เป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งอบต. นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างความรัก ความสามัคคี ภายในหมู่คณะ การร่วมมือ การประสานงานอันดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท🌷🌷💐💐🌻🌻ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ฝูงชนในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ข้ามไปยังทูลบาร์