โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ตำบลพุทธบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ใน”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ. – ตำบลพุทธบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยจัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมแรงร่วมใจกันลงมือปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงดำเนินการกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่นขึ้นโดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันขยายเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลพุทธบาท ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาอนุรักษ์ดูแลพันธุ์ไม้ รักษาไว้ให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้จักและสืบสานให้คงอยู่สืบต่อไป🌳🌳🌿🌿☘️☘️🌴🌴

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ต้นพืชในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหารในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/